This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accept
Contact
Products / Shop Tutoriale Materiały Zastosowania Zastosowania O-ringi z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością Sektor wodociągowy, spożywczy i farmaceutyczny Profilowane pierścienie uszczelniające WR-15 zgodne z DIN 3869 Standard Shaft Seals Pierścienie uszczelniające wału FKM Obciążalne ciśnieniowo uszczelnienia promieniowe wału OS-PA31 Pierścienie o przekroju V Pierścienie o przekroju krzyżowym evolast® FFKM Wysokowydajny materiał FKM Zastosowania petrochemiczne Tuleje ochronne wałów Przedsiębiorstwo Quality assurance News Pobieranie plików Contact Imprint Privacy Policy
Shop

Pierścienie o przekroju krzyżowym – uniwersalne w użyciu

Pierścienie o przekroju krzyżowym to okrągłe elementy uszczelniające dwustronnego działania o kwadratowym przekroju w kształcie litery X. Są one podobne do pierścieni o-ring pod względem zastosowania i obsługi, ale mają pewne zalety w zastosowaniach dynamicznych.


Zastosowania

Uniwersalne zastosowanie jako uszczelnienie dynamiczne przy niskich i średnich prędkościach obrotowych oraz jako uszczelnienie statyczne

  • uszczelnienie dynamiczne do ruchów posuwisto-zwrotnych tłoków, drążków itp.
  • uszczelnienie dynamiczne do obrotowych, wirujących lub spiralnie poruszających się wałów, wrzecion itp.
  • uszczelnienie statyczne, promieniowe lub osiowe do kołnierzy, pokryw, tulei, rur itp.

Właściwości specjalne

  • brak tendencji do skręcania podczas ruchów w przód i w tył oraz podczas montażu dzięki specjalnemu profilowi z czterema wargami
  • niski poziom tarcia
  • wgłębienie między wargami uszczelniającymi służy jako magazyn smaru, zmniejszając siły zrywające i tarcie statyczne
  • w przeciwieństwie do pierścienia uszczelniającego typu o-ring krawędź dociskowa znajduje się pomiędzy wargami uszczelniającymi i nie ma negatywnego wpływu na zachowanie uszczelnienia
  • zoptymalizowane zachowanie uszczelnienia w dynamicznych zastosowaniach dzięki specjalnemu rozkładowi nacisku na profil

Materiały

Materiały standardowe

NBR 70 czarny

FKM 70 czarny


Materiały specjalne

EPDM, VMQ, FFKM,

i inne na życzenie


Wymiary

Standard AS 568

oraz wiele innych wymiarów

Parametry pracy

NBR 70 czarny

Temperatura: -30 °C do +100 °C

ciśnienie: statyczne do 5 MPa,

z pierścieniem oporowym do 40 MPa

dynamiczne, ruch posuwisto-zwrotny do 5 MPa,

z pierścieniem oporowym do 30 MPa

ruch obrotowy do 5 MPa,

z pierścieniem oporowym do 15 MPa

Prędkość: ≤ 0,5 m/s ruch posuwisto-zwrotny

≤ 2 m/s ruch obrotowy, krótkotrwale

(wymagana specjalna konstrukcja)

Media – dobra odporność na:

oleje i smary na bazie olejów mineralnych, węglowodory alifatyczne, oleje hydrauliczne H, H-L, H-LP, ciecze robocze HFA, HFB, HFC, woda maks. 80 °C

FKM 70 czarny

Temperatura: -15 °C do +200 °C

ciśnienie: statyczne do 5 MPa (50 bar),

z pierścieniem oporowym do 40 MPa

dynamiczne, ruch posuwisto-zwrotny do 5 MPa (50 bar),

z pierścieniem oporowym do 30 MPa

ruch obrotowy do 5 MPa,

z pierścieniem oporowym do 15 MPa

Prędkość: ≤ 0,5 m/s ruch posuwisto-zwrotny

≤ 2 m/s ruch obrotowy, krótkotrwale

(wymagana specjalna konstrukcja)

Media – dobra odporność na:

oleje i smary na bazie olejów mineralnych, oleje i smary syntetyczne, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane, ciecze robocze HFD, paliwa, rozpuszczalniki niepolarne, ozon, warunki atmosferyczne, starzenie, promieniowanie UV, woda maks. 80 °C

Pobierz naszą broszurę w formacie PDF

Pierścienie o przekroju krzyżowym – uniwersalne w użyciu