This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accept
Contact
Products / Shop Tutoriale Materiały Zastosowania Zastosowania O-ringi z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością Sektor wodociągowy, spożywczy i farmaceutyczny Profilowane pierścienie uszczelniające WR-15 zgodne z DIN 3869 Standard Shaft Seals Pierścienie uszczelniające wału FKM Obciążalne ciśnieniowo uszczelnienia promieniowe wału OS-PA31 Pierścienie o przekroju V Pierścienie o przekroju krzyżowym evolast® FFKM Wysokowydajny materiał FKM Zastosowania petrochemiczne Tuleje ochronne wałów Przedsiębiorstwo Quality assurance News Pobieranie plików Contact Imprint Privacy Policy
Shop

Zastosowania petrochemiczne

Wydobycie ropy naftowej jest jedną z najbardziej złożonych gałęzi przemysłu, w której szczególne warunki środowiskowe stawiają wysokie wymagania wobec stosowanych uszczelnień.


W zależności od różnych przestrzeni instalacyjnych, w systemach wydobycia ropy naftowej można spotkać agresywne mieszaniny węglowodorów – nawet sulfonowanych, przegrzaną parę, H2S, CO2, metan, inhibitory korozji na bazie amin, temperatury znacznie poniżej 0 °C i powyżej 200 °C oraz wysokie ciśnienia.

Aby zapewnić odporność na tak agresywne i różnorodne kombinacje, materiał musi mieć równocześnie następujące cechy:

  • odporność chemiczna
  • doskonałe właściwości fizyczne
  • elastyczność w szerokim zakresie temperatury
  • odporność na dekompresję wybuchową (AED)

Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju trudnych problemów związanych z uszczelnieniami w przemyśle naftowym i gazowym.


Z powodzeniem znaleźliśmy rozwiązania uszczelniające dla następujących zastosowań:


zawory kulowe – zawory zasuwowe – zawory motylkowe – zawory regulacyjne – zawory grzybkowe – zawory gniazdowe – zawory zwrotne – zawory dozujące – zawory regulacyjne – siłowniki zaworów – złącza BOP do rur elastycznych – głowice pionowe (xmas tree) – napędy wiertnicze – żurawie okrętowe.


Firma anyseals oferuje szeroką gamę uszczelnień o-ring i elastomerowych oraz również standardowych uszczelnień na bazie PTFE o średnicach do 2300 mm (90”).

Stosowane są głównie następujące elastomery:

FKM, usieciowane bisfenolem

Maksymalna temperatura zastosowania (+240 °C), doskonała odporność na węglowodory – również aromatyczne, dobre właściwości fizyczne, ograniczona odporność na parę wodną i H2S (maksymalnie 2000 ppm). Specjalne związki, odporne na dekompresję wybuchową (AED).

FKM, usieciowane nadtlenkiem

Doskonały zakres temperatury (+220 °C), specjalne związki do niskich temperatur, dobra odporność na zasady, ograniczona odporność na H2S. Specjalne związki, odporne na dekompresję wybuchową (AED).

FEPM, AFLAS®

Doskonały zakres temperatury (+230 °C), doskonała odporność na zasady i H2S (do 30%), ograniczona odporność na węglowodory i związki aromatyczne, ograniczona elastyczność w niskich temperaturach. Specjalne związki, odporne na dekompresję wybuchową (AED).

FFKM, evolast®

Doskonały zakres temperatury (+330 °C), doskonała odporność na agresywne chemikalia i kwasy, ciecze organiczne i nieorganiczne, ketony, estry, roztwory, aminy, gorącą wodę i parę. Specjalne związki, odporne na dekompresję wybuchową (AED).

HNBR

Najlepsze właściwości fizyczne, dobry zakres zastosowań termicznych (+160 °C), dobra odporność na parę wodną i H2S (maksymalnie 5000 ppm), ograniczona odporność na węglowodory aromatyczne. Specjalne związki, odporne na dekompresję wybuchową (AED).

Pobierz naszą broszurę w formacie PDF

Solutions for complex Applications - Oil and Gas

Materiały do zastosowań petrochemicznych