This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accept
Contact
Products / Shop Tutoriale Materiały Zastosowania Zastosowania O-ringi z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością Sektor wodociągowy, spożywczy i farmaceutyczny Profilowane pierścienie uszczelniające WR-15 zgodne z DIN 3869 Standard Shaft Seals Pierścienie uszczelniające wału FKM Obciążalne ciśnieniowo uszczelnienia promieniowe wału OS-PA31 Pierścienie o przekroju V Pierścienie o przekroju krzyżowym evolast® FFKM Wysokowydajny materiał FKM Zastosowania petrochemiczne Tuleje ochronne wałów Przedsiębiorstwo Quality assurance News Pobieranie plików Contact Imprint Privacy Policy
Shop

Profilowane pierścienie uszczelniające WR-15 zgodne z normą DIN 3869 to osiowo-statyczne pierścienie uszczelniające wykonane z elastomerów do uszczelniania złączek rurowych i armatur.

Zalety

 • niewielkie nieszczelności nawet w przypadku mediów o niskiej lepkości
 • wysoka odporność na wyciskanie szczelinowe
 • niskie odkształcenie przekroju nawet pod ciśnieniem
 • łatwy montaż
 • brak skręcania w rowku

Zastosowania

Uszczelnienie osiowo-statyczne w elementach połączeń śrubowych w następujących zakresach:

 • maszyny budowlane
 • obrabiarki
 • prasy hydrauliczne
 • wtryskarki
 • maszyny rolnicze
 • przemysł stoczniowy
 • zawory hydrauliczne
 • armatury

Materiał NBR 85 czarny

NBR ma dobrą odporność na oleje i smary na bazie olejów mineralnych, węglowodory alifatyczne, oleje i smary roślinne i zwierzęce, oleje hydrauliczne H, H-L, H-LP, ciecze robocze HFA, HFB, HFC, oleje silikonowe i smary silikonowe, wodę (maks. 80 °C).


NBR nie jest odporny na paliwa o wysokiej zawartości aromatów, węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane, rozpuszczalniki polarne, ciecze robocze HFD, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ozon, warunki atmosferyczne, starzenie


Temperatura robocza: -30 °C do +100 °C

Materiał FKM 80 zielony

FKM ma dobrą odporność na oleje i smary na bazie olejów mineralnych, oleje i smary syntetyczne, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane, ciecze robocze HFD, oleje i smary roślinne i zwierzęce, oleje i smary silikonowe, paliwa, rozpuszczalniki niepolarne, ozon, warunki atmosferyczne, starzenie.


FKM nie jest odporny na płyny hamulcowe na bazie glikolu, rozpuszczalniki polarne (np. aceton), parę wodną, gorącą wodę, aminy, zasady, niskocząsteczkowe kwasy organiczne (np. kwas octowy).


Temperatura robocza: -15 do +200 °C

Materiał EPDM 80 fioletowy, usieciowany nadtlenkowo

EPDM ma dobrą odporność na gorącą wodę i parę, wiele rozpuszczalników polarnych (np. alkohole, ketony, estry), wiele organicznych i nieorganicznych kwasów i zasad, ługi myjące, oleje i smary silikonowe, ozon, warunki atmosferyczne, starzenie.


EPDM nie jest odporny na wszystkie rodzaje olejów mineralnych (oleje, smary, paliwa)


Temperatura robocza: -45 °C do +150 °C

Do zastosowań w szczególnie krytycznych warunkach pracy produkty te są dostępne również w wersji FFKM evolast®.


Temperatura robocza

zależy od odpowiednich związków evolast®:

albo do minimalnie -40 °C

albo do maksymalnie +340 °C