This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accept
Contact
Products / Shop Tutoriale Materiały Zastosowania Zastosowania O-ringi z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością Sektor wodociągowy, spożywczy i farmaceutyczny Profilowane pierścienie uszczelniające WR-15 zgodne z DIN 3869 Standard Shaft Seals Pierścienie uszczelniające wału FKM Obciążalne ciśnieniowo uszczelnienia promieniowe wału OS-PA31 Pierścienie o przekroju V Pierścienie o przekroju krzyżowym evolast® FFKM Wysokowydajny materiał FKM Zastosowania petrochemiczne Tuleje ochronne wałów Przedsiębiorstwo Quality assurance News Pobieranie plików Contact Imprint Privacy Policy
Shop

Do wrażliwych zastosowań:

O-ringi z EPDM z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością!

Stosowanie uszczelek w sektorze spożywczym i wody pitnej jest jednym z najbardziej wymagających zastosowań dla klientów.


W zależności od obszaru zastosowania istnieją różne wymagania dotyczące materiału uszczelniającego. Jeśli uszczelka styka się z przetwarzanym artykułem spożywczym, muszą być spełnione odpowiednie atesty lub normy, aby udowodnić, że jej materiał nie ma żadnego negatywnego wpływu na dany artykuł spożywczy.


Oprócz ogólnej odporności na uszczelniane medium należy wziąć pod uwagę zakres temperatury i odporność na stosowane procesy czyszczenia.


EPDM jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w kontakcie z żywnością i wodą pitną.

Oferujemy szeroką gamę o-ringów z EPDM przetestowanych zgodnie z normami FDA 21 CFR 177.2600, EC 1935/2004 i NSF 61. Przetestowane, usieciowane nadtlenkiem EPDM o-ringi są odporne na starzenie, temperaturę, gorącą wodę i parę, osiągając przy tym bardzo dobre wartości odkształcenia trwałego po ściskaniu.


Materiał EPDM nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego (nie zawiera ADI) i jest zgodny z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH) oraz dyrektywą (UE) 2015/863 (RoHS).

eShop

Materiał EPDM z atestami spożywczymi!

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, czyli EPDM, charakteryzuje się szerokim zakresem temperatury stosowania, dobrą odpornością na ozon, warunki atmosferyczne i starzenie oraz dobrą odpornością na gorącą wodę i parę. Materiały EPDM usieciowane nadtlenkiem są termicznie i chemicznie bardziej sprężyste. Osiągają lepsze wartości odporności na trwałe odkształcenia spowodowane ściskaniem niż EPDM usieciowany siarką.